AVSLUTADE PROJEKT

OXEL

Kontorslokaler Oxel i Oxelbergen Norrköping - Med start år 2019 har doING med uppdrag från Kungsleden och Himmelsta tagit fram bygghandlingar, skisser, inredning och färgsättning. Projektet fortgår så håll utkik efter fler bilder. 


Stångåstaden 

Två stycken kontor till Stångåstaden har doING med uppdrag från M5 arkitekter tagit fram inredning och färgsättning. Klart under hösten 2020


Klövern i Norrköping

Klövern ser ut över takåsarna i nybyggda Kopparhusen. doING har tagit fram färgsättning och inredning. 


Kv Orkestern

Ombyggnation från kontor till skola, Prolympia åk 4-9. 

doING har tagit fram Bygghandlingar på uppdrag från Hemfosa. Klart under sommaren 2020


Kopparhusen

I nybyggda Kopparhusen i Norrköping har doING med uppdrag från Klövern tagit fram färgsättning och inredning.

flera avslutade..


Projekt: Kv Väpnaren

Uppdrag: Bygghandling, Sakkunnig inom tillgänglighet 

Beställare: Bygg Rosen Ort: Eskilstuna 

År: 2021Projekt: Kv Verktyget

Uppdrag: Bygghandling, Sakkunnig inom tillgänglighet och färgsättning

Beställare: Bygg Rosen Ort: Eskilstuna

År: 2021

Projekt: Kv Borgmästaren 
Uppdrag: Utredning och inredning
Beställare: Castellum
Ort: Linköping
År: 2021

Projekt: Oxel Kontor
Uppdrag: Inredning
Beställare: Socialkontoret
Ort: Norrköping
År: 2020

Projekt: Oxel Kontor
Uppdrag: Inredning
Beställare: Lundgrens El
Ort: Norrköping
År: 2020

Projekt: Storhusqvarn
Uppdrag: Utredning Lokalanpassning
Beställare: Klövern
Ort: Nyköping
År: 2019

Projekt: Kopparhusen
Uppdrag: Div Hyresgästanpassningar
Beställare: Klövern
Ort: Norrköping
År: 2019-2020

Projekt: Kv Dahlian, Tyréns Kontor
Uppdrag: Bygg- och projektledare
Beställare: Klövern
Ort: Linköping
År: 2020


Projekt: Kv Glasberget, Stanley Security 
Uppdrag: Bygg- och projektledare
Beställare: Klövern
Ort: Linköping
År: 2020

Projekt: LSS Boende
Uppdrag: Projekteringsledning & BAS-P
Beställare: Kron och Karlsson Bygg och Mark 
Ort: Mjölby Kommun
År: 2020