VÅRA TJÄNSTER

doING samverkar med er i en kreativt och engagerande process. Tillsammans skapar vi resultat och på vägen dit har vi ett roligt och givande samarbete!

"Let's doING"


Tekniska ritningar 

Från skiss till relation

Vi representerar arkitektsidan i projektgruppen där vi tillsammans med projektledare och övriga konsulter når fram till nöjda beställare. Vi gör b.la utredningsskisser, detaljprojektering, bygglovshandlingar, förfrågningshandlingar, bygghandlingar och relationshandlingar. Vi arbetar i 3D för att förenkla samordning med övriga discipliner, skapa tidigt underlag för kalkyl och förbättra projekteringen. Med en kontinuerlig granskning och kollisionskontroller i 3D undviker projektet kostsamma fel och problem under entreprenaden


Projekteringsledning

Kärnan till samarbete

Vi på doING är fullt övertygade om att en väl genomförd projektering med lyhörd projekteringsledning, god kommunikation och positiv samordning säkerställer och uppfyller projektets krav på funktion, kvalitet, ekonomi och dess tidplan. För detta krävs dels engagemang, erfarenhet och kunskap, dels nyfikenhet och tilltro till dagens teknik. Närvarande och tillsammans med er, driver vi projekteringen och projektet mot gemensamt uppsatta mål.

Tekniska beskrivningar

Upprätta beskrivningar

Beskrivningen ingår i det förfrågningsunderlag som ligger till grund för anbudsgivning och i kontraktshandlingarna i avtalet mellan beställare och entreprenör. Vi upprättar de tekniska byggbeskrivningar som behövs till en total- eller utförande-entreprenadInredning och färgsättning

Arbeta med ytor och utrymme

Genom att välja sköna och passande kulörer kan man signalera rätt känsla och budskap. Addera vacker och funktionell inredning för att sätta punkt efter en byggnation och ge byggnaden dess slutliga karaktär. Vårt mål är att hjälpa er hitta det ni söker!Tillgänglighet

Certifierad sakkunnig av tillgänglighet

I samband med uppförande eller ändring av en byggnad ska byggherren uppfylla myndighetskrav med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Med vår särskilda kunskap och erfarenhet inom bygglagstiftningens krav så kan vi vara en del av projekteringsgruppen samt ta fram utlåtanden och utföra de kontroller som krävs.


Bas P

Certifierad byggarbetsplatssamordnare

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering. Vi upprättar dokumentation i form av riskanalyser, checklistor och arbetsmiljöplaner (AMP)

BIM

Byggnadsinformationsmodellering

BIM innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnader. I modellen samlas och organiseras all information från en byggnads livscykel och ger ett bra verktyg vid förvaltning av byggnaden. Vårt mål är att utveckla och förbättra projekteringsprocessen med hjälp av 3D/BIM. Med en visuell förståelse i 3D kan vi tillsammans med beställare, entreprenör och förvaltare skapa rätt förutsättningar för ett lyckat projekt.